Ochrana súkromia / GDPR

Spoločnosť Hauptvogel & Maroni, s.r.o. sa ako Prevádzkovateľ portálu www.bazario.eu

zaväzuje chrániť súkromie svojich užívateľov. Tieto zásady ochrany

súkromia popisujú údaje, ktoré sa získavajú za účelom poskytovania

našich služieb a spôsob ako sa s týmito údajmi nakladá.

Získavanie údajov

Pre efektívne fungovanie poskytovaných služieb na web stránke

www.bazario.eu je potrebné spracovávať údaje Používateľov služieb

(právnických osôb alebo fyzických osôb). Zhromažďujú sa a pracuje sa len

s tými informáciami, ktoré sú pre korektné fungovanie služieb

nevyhnutné. Pre objednanie a aktiváciu odplatnej služby je potrebné

uviesť údaje, ktoré sú označené ako povinné.

Použitie údajov

Údaje, ktoré pri objednávke získava Poskytovateľ služieb, slúžia na

vytvorenie účtu Používateľa a ďalej sú používané za účelom poskytovania

služieb, zasielania informačných e-mailov a zlepšovania kvality služieb.

Za účelom skvalitnenia služieb môže Poskytovateľ osobné údaje

Používateľa a informácie získané z jeho využívania služieb použiť v

rámci analýzy používania služieb, na zlepšenie ponuky služieb a na

úpravu samotných služieb.

Osobné údaje Používateľov služieb nebudú nijako zneužívané ani

sprístupňované inak, než je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia.

Poskytovateľ služieb má právo sprístupniť údaje užívateľov ak to

vyžaduje zákon, predovšetkým v prípade, ak je to potrebné na ochranu

práv poskytovateľa a právom chránených záujmov, ako aj na ochranu práv

tretích osôb. Na ochranu údajov sa používajú štandardné bezpečnostné

opatrenia. Všetky informácie, ktoré sú prenášané medzi počítačom klienta

a servermi sú šifrované použitím SSL (Secure Socket Layer) protokolu.